Pakalpojumi

Projektēšanas pakalpojumi

Inženiersistēmu projektēšana

Energobilances aprēķini

Apkures
sistēmas projektēšana

Ventilācijas sistēmu projektēšana

Kondicionēšanas sistēmu projektēšana

Ārējo  un 
iekšējo tīklu projektēšana

Apkures un 

ventilācijas sistēmas

Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas projektēšana

Uzņēmuma vēsture

Kompānija ir dibināta 2001. gadā. Uzņēmums ir izveidojies salīdzinoši nesen, tomēr sevī apvieno profesionālu – strādāt gribošu – atbildīgu inženieru un tehniķu kolektīvu.

Firmas darbinieki pirms darbības uzsākšanas SIA "EFIKO" ir strādājuši projektēšanas darbu sfērā SIA "BIANT" uzņēmumā. Sakarā ar to, kad SIA "BIANT" pieņēma stratēģisku lēmumu no 2001. gada atteikties no projektēšanas darbu veikšanas, tika izveidota neatkarīga kompānija, kura nodarbojās ar projektu izstrādi, būvobjektu apsekošanu apkures, vēdināšanas, gaisa kondicionēšanas sistēmām.

Šādu atdalīšanos veicināja tirgus prasību pieaugums pēc profesionāli kvalitatīvāku projektu izstrādes, konkurence, klientu ieinteresētība dalītai montāžas un projektēšanas  darbu veikšanai.

Tagadne

SIA EFIKO patstāvīgā darbā ir nodarbināti četri darbinieki, no kuriem divi ir LSGUTIS sertificēti Inženieri un spēj patstāvīgi nest atbildību par projektēšanas procesu.

Savos izstrādātajos projektos ietveram jaunākos risinājumus un tehnoloģijas, kuras balstītas uz pasaules praksi un pieredzi, kuru apgūstam apmeklējot vadošo ražotāju seminārus un smeļot informāciju no citiem informācijas avotiem.

Kā nozīmīgu profesionālās izaugsmes virzītājspēku uzskatām patstāvīgu sadarbību un līdzdalību projektos, kuru vadībā un realizācijā ir iesaistītas vadošie LR uzņēmumi un ārvalstu uzņēmumi.

Tuvākajā laikā plānojām pārvākties uz jaunām biroja telpām, kurās varēsim palielināt savu personālu skaitu un līdz ar to arī aptvert lielākus projektēšanas tirgus apjomu.

Projektu izstrādē izmantojam tikai datorprogrammas, kuras nodrošina kompleksu projektēšanas  procesa virzību, sākot ar siltumbilances aprēķiniem un beidzot ar materiālu specifikāciju izstrādi un trokšņu, aerodinamikas un hidrauliskajiem aprēķiniem.

Sazināties ar mums